Finstämda toner att njuta till

För att ett piano eller en flygels klanger och toner ska komma fram måste instrumentet vara välstämt. När pianisten slår an första ackordet ska förutsättningarna
vara de bästa tänkbara.

Genuina kunskaper, gedigen utbildning och passion för musiken och instrumentet är mina hjälpmedel för ett
lyckat stämningsuppdrag.

Ta kontakt med mig när du behöver professionell hjälp med ditt instrument. Telefon 0706-74 02 07 eller mail