När ska mitt piano/flygel stämmas?

Pianot och flygelns konstruktion består till största delen av trä och är känslig för fukt, och förändringar i klimatet. Instrumentet kräver därför underhåll minst 1 ggr/år av fackman. Det är viktigt att förutom stämning att pianoteknikern även går igenom de mekansika delarnas funktioner, som hammarhöjd, pedalinställning, tryck i fjädrar, dämning m.m.

Ett bra gehör

Jag har en gedigen utbildning och kunskap inom pianoteknik och pianostämning. Den utbildning jag har gått grundar sig på en traditionell och pålitlig metod där jag med hjälp av stämgaffel och gehör stämmer pianon och flyglar. Har pianot varit ostämt en längre tid använder jag mig av elektronisk stämaparat.

Mer i bagaget

Förutom att jag kan stämma pianon och flyglar har jag även utbildning på hela instrumentets konstruktion och tekniska funktion.

Kontakta mig för professionella råd och hjälp