Kort om Pianoteknik i Varberg

Jag som driver pianoteknik i Varberg heter Anders Claesson. Jag flyttade till Varberg 1997 och har sedan dess varit sysselsatt som pianostämmare och pianotekniker i hela Halland och Göteborg.

Passion för musik och hantverk

Musiken och hantverket bakom instrumenten har länge varit ett intresse för mig. På 1980-talet började jag att reparera dragspel vid sidan om mitt ordinarie arbete.

Gesällbrev - pianotekniker

Mitt intresse ledde till att jag gick en utbildning till pianotekniker vid Hantverkets Folkhögskola i Leksand på 1990-talet. Där fick jag också lära mig att stämma och utbildningen avslutades med gesällprov och ett gesällbrev.

Välrenommerad utbildning till pianostämmare

Direkt efter utbildningen som pianostämmare valde jag att flytta till Stockholm och gå på Kungliga Musikhögskolan. Där tog jag en välrenommerad utbildning i pianostämning.

Gedigen kunskap inom piano, flygel och dragspel

Att vara pianotekniker och pianostämmare innebär många nya möten och utmaningar. Det kräver gedigen kunskap för att kunna reparera och justera de mekaniska delarna i pianot, flygeln och dragspelet.

Piano- och dragspelsstämmare med en pålitlig arbetsmetod

Jag använder mig till största delen av stämgaffel och mitt gehör, men ofta stöter jag på instrument som inte är stämda på flera år och då har jag god nytta av en elektronisk stämaparat.

Läs mer om mina referenser