Ett känsligt instrument

Ett dragspel eller ackordeon har känsliga stämtungor, det är de som bildar tonerna i dragspelet. Därför är det viktigt att ha någon som är väldigt kunnig på området som gör stämningen.

När jag stämmer dragspel lyssnar jag av tonerna direkt på plats i dragspelet, vilket ger ett bättre resultat än att använda ett stämbord. Dragspelet stäms med liksvävig temperering på samma sätt som ett piano för att man ska kunna spela i alla tonarter.

Reparation och service

Jag har arbetat med dragspel sedan 1980-talet och förutom att stämma dem utför jag även reparationer och service av alla typer av ackordeon och dragspel.

Kontakta mig för professionell hjälp med ditt dragspel