Dragspelet är ett känsligt instrument

Ett dragspel eller ackordeon har känsliga stämtungor, det är dessa som bildar tonerna i dragspelet. Vid stämning av dragspel är det därför viktigt att använda sig av en dragspelsstämmare som är väldigt kunnig på området. Hos Pianoteknik i Varberg finns lång erfarenhet av att stämma dragspel.

Effektiv metod för stämning av dragspel

När jag stämmer dragspel lyssnar jag av tonerna direkt på plats i dragspelet, vilket ger ett bättre resultat än att använda ett stämbord. Dragspelet stäms med liksvävig temperering på samma sätt som ett piano för att man ska kunna spela i alla tonarter.

Reparation och service av dragspel

Jag har arbetat med dragspel sedan 1980-talet och förutom att stämma dem är jag även dragspelsreparatör och utför reparationer och service av alla typer av ackordeon och dragspel.

Kontakta mig för professionell hjälp med ditt dragspel