När ska mitt piano/flygel stämmas?

Pianot och flygelns konstruktion består till största delen av trä och är känslig för fukt och förändringar i klimatet. Instrumentet kräver därför underhåll minst 1 ggr/år av en fackman.

Förutom att stämma pianot eller flygeln är det även viktigt att pianoteknikern går igenom de mekaniska delarnas funktioner, som hammarhöjd, pedalinställning, tryck i fjädrar, dämning med mera.

Pianostämmare med ett bra gehör

Jag har en gedigen utbildning och kunskap som pianotekniker och pianostämmare. Den utbildning jag har gått grundar sig på en traditionell och pålitlig metod där jag med hjälp av stämgaffel och gehör stämmer pianon och flyglar. Har pianot varit ostämt en längre tid använder jag mig av elektronisk stämaparat.

Breda kunskaper hos din pianostämmare i Halland

Förutom att jag kan stämma pianon och flyglar har jag även utbildning på hela instrumentets konstruktion och tekniska funktion. Hos Pianoteknik i Varberg erbjuds därför både stämning, service och underhåll av piano och flygel.

Pianoteknik i Varberg har kunder i hela Halland i städer som Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad, men även i Göteborgsområdet samt i Gislaved och Gnosjö. Kontakta mig för professionella råd och hjälp